News Updates

My Image
12/07/2024
KIAT จัดอบรมข้อกำหนด TP2/ADR
KIAT จัดอบรมข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (TP2/ADR) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
Read more
My Image
20/06/2024
เกียรติธนาฯ จัดอบรม 7 Pillars Transport Management
เกียรติธนาฯ จัดอบรม 7 Pillars Transport Management ยกระดับการบริหารการขนส่งสู่มาตรฐานใหม่ - บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ยกระดับความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงานขนส่ง ด้วยการจัดอบรม ‘7 Pillars Professional Road Transpor
Read more
My Image
14/06/2024
เกียรติธนาฯ จัดอบรม ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 Requirements และ หลักสูตร ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 Combined Internal Audit ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ เน้นการนำไปใช้งานได
Read more
My Image
04/06/2024
KIAT เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนในโครงการ “Company Visit”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ได้เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนในโครงการ “Company Visit” ครั้งแรกของปีนี้ เพื่อแสดงศักยภาพทางธุรกิจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที
Read more
My Image
04/06/2024
KIAT จับมือ FAW นำร่อง LNG ภาคขนส่ง
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ผู้นำในการให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษที่เน้นความปลอดภัยสูง จับมือกับบริษัท เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุก FAW ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง LNG (Liquefied Natural Gas) หนึ่งเดีย
Read more
My Image
04/06/2024
KIAT GO GREEN
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ "KIAT GO GREEN" มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรร่วมมือกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ปลูกฝังจิตสำนึกในกา
Read more
My Image
04/06/2024
KIAT เข้าร่วมงานสัมมนาความปลอดภัยในการขนส่ง NGV
วันที่ 25 มีนาคม 2567 KIAT นำโดย คุณเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และคุณบัณฑิต จันทศร รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสัมมนาความปลอดภัยในการขนส่ง NGV ณ PTTLNG อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
Read more
My Image
12/01/2024
เกียรติธนาฯ ส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
คุณอรชพร อนันตพฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยทีมงาน KIAT เป็นตัวแทนในการส่งมอบของขวัญวันเด็ก อาทิเช่น จักรยาน ขนมและของเล่นเสริมทักษะ ให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
Read more